Kennethklubben Söderslätt, din lokala klubb i Skåne o Halland.

"Svenska KennethKlubben skall verka för kvalitativ medlemsvård, innebärande att föreningen primärt skall vara en Brödraförening där etik, kreativitet och kamratskap skall vara ledande för klubbens medlemmar.

Svenska KennethKlubben skall vara en rikstäckande förening så att hela svenska folket och därmed inte någon Kenneth i någon landsända, skall behöva uteslutas från, eller fråntas möjligheten, att kunna delta i klubbens verksamhet. 

Inte heller skall rikets befolkning utestängas från informationen om Kenneths förtjänster, idéer eller vilja att tillföra det lokala samhället ett stort inslag av munterhet, trofasthet, kompetens och etik.

 

Heter du Kenneth, bli medlem nu!

Följ oss på Facebo ok