Högtidsdagen, 

KennethDagen 22 Mars!

Kennethdagen firas i hela landet med påmpa o stått!

Alla Kenneth (för/mellan namn) skall firas!

Kenneth Dagen, inföll med start 1993 den 29 april. 

Efter riksdagsbeslut ändrades detta till 22 mars fr.o.m 2001. 

Den mest högtidliga punkten under dagen är tillkännagivandet av "Årets Kenneth". Denna punkt avhandlas alltid kl 14.00 och uppmärksamheten från media är stor.

 

Läs mer om 2023 års firande på vår 

 Facebook  sida.

 KennethNamntionalsång