KennethDagen,

 inföll med start 1993 den 29 april. 

Efter riksdagsbeslut ändrades detta till 

den 22 mars från och med 2001.

Årsmötet hålls alltid på KennethDagen och följer vissa fastställda rutiner. Årsmötets dagordning hittar du i stadgarna.

 

Den mest högtidliga punkten under årsmötet är tillkännagivandet av "Årets Kenneth". Denna punkt avhandlas alltid kl 14.00 och uppmärksamheten från media är stor.

KennethNationalsång