Högtidsdagen,

KennethDagen 22 Mars!

Kennethdagen skall firas i hela landet med påmpa o stått!

Alla Kenneth (för/mellan namn) skall firas!

Kenneth Dagen, inföll med start 1993 den 29 april. 

Efter riksdagsbeslut ändrades detta till 22 mars fr.o.m 2001. 

(Den mest högtidliga punkten under dagen är tillkännagivandet av "Årets Kenneth". Denna punkt avhandlas alltid kl 14.00 och uppmärksamheten från media är stor.)

"Årets Kenneth" är satt inom parantes p.g.a. Coronan. Kommer att ske när pandemin är över.   Vi återkommer.

 

Läs mer om 2022 års firande på vår Facebook sida.

 KennethNamntionalsång