Årsmöteshandlingar 2024.

Inbjudan  till årsmöte SKK Söderslätt 2024 ver 1.pdf (54563)

2024-03-14 Dagordning KennethKlubben Söderslätts årsmöte 2024 ver 4.pdf (393986)

KennethKlubben Söderslätt verksamhetsberättelse 2023 (2).pdf (403788)

KennethKlubben Söderslätt bokslut 2023 (1).pdf (37146)
Revisionsberättelse Svenska KennethKlubben Söderslätt 2023 (1).pdf (841186)

2024-02-04 Proposition till SKK Sörderslätts årsmöte 2024 ang. namnändrig ver 2.pdf (459146)

Årmötesprotokoll

 

 

 

 

Årsmötet 2023

Dagordning

- Verksamhetsberättelse 2022

- Ekonomisk redovisning 2022

Protokoll från årsmöte 

- Protokoll konstituerande möte 

 

Årsmöteshandlingar 2022.

2022-02-19 Dagordning Årsmöte 2022 ver 1.pdf (427083)

 
 

Huvudklubben i Sundsvall

1-2022KennethDagordning.pdf (43482)
2-2022-Verksamhetsberättelse för SKK 2021.pdf (84721)
3-2022-Bokslut SKK 2021.pdf (79332)
5-2022-KennethProposition-RiksRåd.pdf (153091)
5-2022-Motion 1 ang. RiksUA.pdf (139061)
5-2022-Motion 1 Yttrande från AU.pdf (151053)
5-2022-Motion 2 ang. nya stadgar om motion om RiksAU godta gits av arsmotet.pdf (233349)
5-2022-Motion 2 Yttrande från AU.pdf (108720)
5-2022-Motion 3 ang. borttagande av §9 i stadgarna för svenska Kennethklubben.pdf (113159)
5-2022-Motion 3 Yttrande från AU.pdf (139976)
5-2022-Motion 4 ang sociala medier.pdf (188543)
5-2022-Motion 4 Yttrande från AU.pdf (93988)
5-2022-Motion 5 ang Justering av stadgar §8.pdf (55750)
5-2022-Motion 5 Yttrande från AU.pdf (102870)
6-2022-Årlig skrivelse - Kungabrevet.pdf (98026)