Aktiviteter 2020

För att stärka "brödraskapet" arrangerar klubben olika aktiviteter under året.
Separat inbjudan skickas ut.
  Följ oss på Facebook

KennethDagen Söndagen den 22 mars. (nästa aktivitet)

Årsmöte med humning och mumming, följt av firande av KennethDagen på lokal tillsammans med Kenneths fru.

Årsmötet börjar kl 12,30 på Ribersborgs Kallbadhus, Malmö, därefter middag på lokal restaurang i Malmö

Onsdag den 29 april.

Gravöl i Köpenhamn tillsammans med representanter för Kennethklubben Framsidan.

Tisdagen den 2 juni.

Biljard på lokal i Malmö.

 

Tisdagen den 5 sept.

Kennethmästerskapen.Lördagen den 17 oktober.

Lördagen den 17 oktober.

Konst(-ig) kulturrunda på Själland.

Lördagen den 14 november.

Gåsamiddag med Kenneths fru.