Aktiviteter 2020

För att stärka "brödraskapet" arrangerar klubben olika aktiviteter under året.
Separat inbjudan skickas ut.
  Följ oss på Facebook

Kenneth tar ansvar för sina medmänniskor! 

Med anledning av den fortsatta utvecklingen utav Covid-19 och att många Kenneth’ar  är i riskzonen, så har vi i styrelsen för Svenska KennethKlubben Söderslätt tagit beslutet om att frysa årets samtliga återstående aktiviteter 2020. Vi tinar upp dem 2021

INSTÄLLT!! KennethDagen Söndagen den 22 mars. (nästa aktivitet)

Kenneth är en klok och ansvarstagande person som ser möjligheter, hot och konsekvenser 

i samhället, där personer som Bossar, Lassar och Nissar kan känna sig trygga. 

En Kenneth kan man lita på! 

P.g.a. Coronaviruset, så ställer vi in årets firande av Kenneth.

Onsdag den 29 april.

INSTÄLLT!! Gravöl i Köpenhamn tillsammans med representanter för Kennethklubben Framsidan.

Kenneth är en klok och ansvarstagande person som ser möjligheter, hot och konsekvenser 

i samhället, där personer som Bossar, Lassar och Nissar kan känna sig trygga. 

En Kenneth kan man lita på! 

P.g.a. Coronaviruset, så ställer vi in årets Gravöl i Köpenhamn.

Inställt !! Tisdagen den 2 juni.

Biljard på lokal i Malmö.

Inställt !! Tisdagen den 5 sept.

Kennethmästerskapen.Lördagen den 17 oktober.

Inställt !! Lördagen den 17 oktober.

Konst(-ig) kulturrunda på Själland.

Inställt !! Lördagen den 14 november.

Gåsamiddag med Kenneths fru.