Eldkungen Kenneth Larsson höll värmen och rätt glöd för grillning.

Eldkungen Kenneth Larsson höll värmen och rätt glöd för grillning.