Årets Kenneth 2018


Kenneth Smedh 

Med motiveringen:

"För lyckad utveckling av cancervården med patienten i fokus"

utsågs

Kenneth Smedh, Västeråstill "Årets Kennet2018"

Kenneth Smedh har i sin profession som kirurg och överläkare på Västmanlands sjukhus byggt upp en av landets förnämsta tarmcancervårdenheter.

I kvalitetsregistret för tarmcancer, där jämförelser görs med andra sjukhus, har Västerås oftast legat ensamt i topp de senaste 15 åren.

Han har med hjärtat hos patienterna, aldrig tvekat att säga sin mening om vårdens tillstånd och möjliga förbättringar.

Engagemang, envishet och ett målinriktat arbete, typiskt en Kenneth, gör honom till en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Kennet2018!

 

Kenneth Smedh har tidigare erhållit den s.k. "Guldskalpellen" och även fått ta emot "Tarmcancerpriset 2018" av patientföreningen ILCO Tarm- uro- stomiförbundet.