Werna badar i Sövdesjön efter bastubadet i båten.

Werna badar i Sövdesjön efter bastubadet i båten.