Aktiviteter 2021

För att stärka Kennet- Andan arrangerar klubben olika aktiviteter under året. Nedan 2021 års planerade aktiviteter. Kenneth är en ansvarfull människa och aktiviteterna kommer att genomföras på ett Corona säkert sätt. Om detta inte kan garanteras kommer aktiviteterna inte att genomföras.  Följ oss på  Facebook.

Separat inbjudan till aktiviteterna skickas ut till medlemmarna.  

Datum Aktivitet  2021

Lördagen den 

6 februari  V

Besök på Kulturen och utställningarna ” Mopeden – en svensk designhistoria” och 

” TILT! – Flipperspelens kultur och historia” före 28/2.

Måndagen den 

22 mars kl 10,30  

       V

P.g.a. Corona pandemin kommer årets Årsmöte att hållas digitalt kl 10,30.

Separat inbjudan utskickad till medlemmarna.

Torsdagen den 

29 april  Utgår p.g.a Corona situationen.

Gravölsdag i Köpenhamn tillsammans med representanter för 

Kennethklubben Framsidan och ev. Kennethklubben Örlogsstaden

Söndagen den 18 juli 

       V

Utflykt till Nostalgimuseet i Tryde, Tommelilla.

Nostalgi museum Tryde.pdf (868049)

Lördagen den 

4 september                       V

Kennethmästerskapen 2021. Giganternas kamp!

Läs mer här! 

 

Lördagen den 

16 oktober   V

Ett givande besök på Glyptoteket i Köpenhamn samt, för de som så önskar, en gemensam lunch.

Läs mer här!

Lördagen den 

13 november    V

Gåsamiddag med Kenneths respektive.

Läs mer här!